clarobscur

m
Pintura

Art de distribuir les llums i les ombres de manera que produeixin un efecte harmoniós.