Claudi Ptolemeu

(Ptolemais Hermiu, aprox. 90 — Canop, aprox. 168)

Astrònom, matemàtic i geògraf grec.

Probablement visqué a Alexandria gairebé tota la seva vida, però hom no coneix detalls de la seva existència. La seva obra principal és Composició matemàtica o Gran sintaxi, la qual és més coneguda amb el nom d'Almagest, nom que li donaren els traductors àrabs, i en el qual recollí tots els coneixements astronòmics anteriors i presentà el seu sistema astronòmic (sistema ptolemaic). També és autor del Tetràbiblos (o Apotelesmaticà), que fou el llibre més important d’astrologia de l’antiguitat. Estudià els fenòmens relacionats amb l’acústica i donà a conèixer els seus resultats en un tractat anomenat Els harmònics, on exposa, critica i desenvolupa les diverses teories numèriques de la música existents a l’època. Escriví un tractat d’òptica, que ha estat conegut per mitjà d’una traducció llatina del s XII, molt incompleta. En aquest llibre exposa els fenòmens de la reflexió i la refracció i en dóna la formulació correcta, tot i que ell creia que el procés de visió té lloc perquè l’ull envia uns raigs visuals rectilinis cap als objectes observats. També elaborà una important Geografia, que fou impresa moltes vegades durant el s XVI perquè els seus mapes donaven una important informació respecte a la història dels descobriments.