Clet

Anaclet
(?, segle I — ?, segle I)

Papa (76-88).

Conegut també amb el nom d'Anaclet, fou el segon successor de sant Pere a la seu romana. La seva festa se celebra el 26 d’abril.