clivellat

m
adj
Pintura

Dit de la superfície d’un quadre, retaule, porcellana i, en general, de qualsevol superfície pintada, que és trencada en forma d’una xarxa o reticle de clivelles que fan dibuixos característics amb configuracions que depenen de causes físiques, químiques o mecàniques.