cloaca

f
Ornitologia
Mastologia
Herpetologia

Orifici d’origen ectoendodèrmic on desemboquen el recte i els conductes urinaris i genitals i que posseeixen els amfibis, rèptils, ocells i mamífers monotremes.

És present també en els embrions de tots els vertebrats.