clorur d’acil

clorur d’àcid, R-CO-Cl
m
Química

Compost orgànic que és obtingut per acció dels derivats clorats del fòsfor o per la del clorur de tionil sobre un àcid orgànic.

Els clorurs d’acil, en general, són cossos líquids, d’olor acre, que a l’aire lliure desprenen vapor i alliberen l’àcid per acció de l’aigua. Donen èsters amb els alcohols, amides amb l’amoníac, i anhídrids amb les sals d’àcids.