clorur de calci

CaCl2
m
Química
Farmàcia

Sòlid incolor, cristal·lí, molt soluble en aigua, amb la qual es combina formant nombrosos hidrats.

A diferència d’altres composts salins, és soluble en acetona i en diversos alcohols, amb els quals dóna composts d’addició. Hom el pot obtenir en solució per neutralització de l’àcid clorhídric amb calç o carbonat de calci, i així resulta sovint com a subproducte en diversos processos industrials, en la fabricació de sosa pel procediment Solvay i en l’aprofitament de salmorres naturals. El clorur de calci en estat de fusió dissol quantitats importants de calci metàl·lic (9 g/100 g de CaCl 2 ) i esdevé un líquid de color roig que hom atribueix a la presència, no confirmada, d’un subhalur. Els hidrats del clorur de calci són, encara, molt àvids d’aigua, fins a la deliqüescència en atmosfera mitjanament humida, propietat a la qual el clorur de calci deu la major part de les seves aplicacions. La seva gran solubilitat el fa útil en banys aquosos que cal mantenir líquids a alta i a baixa temperatura. Addicionat en petites proporcions al ciment, n'augmenta la duresa i s’adorm més ràpidament. L’hidrat més corrent és l’hexahidrat (CaCl 2 · 6H 2 O), emprat en farmàcia per via endovenosa com a hemostàtic, i per via oral com a antitòxic i recalcificant.