clorur de potassi

KCl
m
Química

Cristalls incolors de gust fortament salat, solubles en l’aigua, que es fonen a 772°C.

Ocorre a la natura en forma de silvinitai carnal·lita, de les quals hom l’obté. És emprat principalment com a fertilitzant, primera matèria en la fabricació d’altres sals potàssiques, en fotografia i com a substituent del clorur sòdic en la dieta amb finalitat terapèutica.