clorur de sodi

sal, sal comuna, NaCl
m
Química

Cristalls incolors, lleugerament higroscòpics, solubles en l’aigua i poc solubles en alcohol, d’ocurrència natural ( sal comuna ).

Es fon a 801°C i bull a 1 413°C. Hom l’obté per purificació de les seves formes naturals. Troba molt nombroses aplicacions, entre les quals cal esmentar l’obtenció del carbonat sòdic ( procés Solvay ), de l’àcid clorhídric, del clor i del sodi metàl·lic, en la indústria del vidre, en metal·lúrgia, com a agent de salat, com a conservador i condiment alimentari, en la preparació de mescles frigorífiques i com a agent regenerador de les resines de bescanvi iònic.