cobert

m

Coberts

© Corel - Frances Vergil, Jimi Stratton i Baie D'Urfe

Cadascun dels utensilis que serveixen per a menjar, llevat del tovalló, del plat i del got.