codó

m
Biologia

El codó de l’ARNm i l’anticodó de l’ARNt són complementaris gràcies a l’aparellament específic dels nucleòtids, que depenen de les bases nitrogenades

© fototeca.cat

Triplet de nucleòtids en l’ADN o l’ARN que codifica un aminoàcid particular o que assenyala el començament (anticodó) o la fi del missatge genètic.