cogito, ergo sum
*

penso, doncs soc
Filosofia

Fórmula que usà Descartes per a expressar la primera evidència filosòfica: l’existència del subjecte pensant, palesa àdhuc enmig del dubte metòdic.

En cap dels seus possibles antecedents històrics (Plotí, sant Agustí) no té l’absoluta prioritat gnoseològica que té en Descartes. Des de la seva aparició fins a l’actualitat, aquest principi ha estat sotmès a nombroses interpretacions i objeccions per part de filòsofs d’orientacions molt diverses. Malgrat això, ha marcat, d’una forma o altra, tot el pensament modern fins a la reacció de la fenomenologia i de l’estructuralisme.