coit interromput

m
Medicina

Mètode contraceptiu que consisteix a interrompre l’acte sexual i efectuar l’home una ejaculació extravaginal.

És una pràctica que ocasiona un alt percentatge de fracàs (15-40%); a més, pot generar insatisfacció sexual en la parella i crear certs problemes psicològics. Hom l’anomena també amb la forma llatina coitus interruptus .