coixinet

m
Disseny i arts gràfiques

Signe gràfic (#) consistent en dues ratlles paral·leles inclinades cap a la dreta que s’encreuen amb dues ratlles paral·leles horitzontals.