coll

m
Construcció i obres públiques

biga en volada o mènsula.