coll de l’Arç

Coll dels municipis d’Olost i Oristà (Lluçanès).