colla

f
Sociologia

Conjunt de persones aplegades deliberadament i lliurement.

Aquest conjunt pot ésser de dues menes, segons que la seva finalitat estigui en ell mateix (colla d’amics) o caigui fora del grup (colla de lladres). Com a característica essencial de la colla, els seus membres posseeixen quelcom en comú (normalment una subcultura) i creuen que això els diferencia dels altres grups; però també és possible que s’uneixin o col·laborin diverses colles per a determinats fins. Socialment la colla es presenta com una petita societat en la qual es produeix la interacció social, i és un medi òptim per a la integració de l’individu en la societat. Com que en principi la vinculació d’un individu a una colla és lliure i igualitària, la seva direcció és sovint comunitària; no hi és exclosa, però, la presència d’un líder.