col·legi universitari

m
Educació

Centre d’ensenyament superior adscrit a una universitat i on hom imparteix els ensenyaments corresponents al primer cicle de certes facultats o escoles superiors.