colònia

f
Zoologia

Colònia del briozou Flustra foliacea

Hans Hillewaert (CC BY-SA 4.0)

Conjunt d’individus que pertanyen a una mateixa espècie, els quals estan anatòmicament units per formar una individualitat de l’ordre superior.

Els individus d’una colònia poden ésser tots iguals (colònia homomorfa) o bé diferenciats (colònia polimorfa); aquestes diferències són adquirides per alguns individus a causa de llur especialització en el treball de la colònia. Les colònies apareixen  només en alguns organisme aquàtics senzills, com els cnidaris, els briozous o els protozous. Tots els individus d’una colònia procedeixen els uns dels altres per gemmació.