comerç just

m
Economia

Comerç que intenta resoldre les injustícies que es donen en el comerç entre els països industrialitzats i els països en via de desenvolupament, cercant canals de distribució equitatius per als productes agrícoles i artesans d’aquests i intentant conscienciar els consumidors dels països rics.