Comissió del Mercat de les Telecomunicacions

CMT (sigla)

Seu a Barcelona de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions

© CMT

Organisme regulador independent espanyol per al mercat de les telecomunicacions i dels serveis audiovisuals vigent fins el 2013.

Adscrit al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, fou creat pel Reial decret llei 6/1996, de 7 de juny, de liberalització de les telecomunicacions. El seu objecte, funcions i composició es modificaren arran de l’entrada en vigor de la llei 32/2003 general de telecomunicacions. S’encarregava d’establir i supervisar les obligacions específiques que havien de complir els operadors, del foment de la competència en els mercats dels serveis audiovisuals i de la resolució de conflictes entre els operadors.

A més de les funcions esmentades, assignava la numeració telefònica als operadors i vetllava per la seva correcta utilització (garantia d’ús universal de les xarxes, finançament de les obligacions de servei públic dels operadors, ús correcte i compartit de les infraestructures, gestió del Registre d’Operadors, etc.).

El 30 de desembre de 2004 el govern de l’Estat acordà el trasllat de la seu a Barcelona, que es feu efectiu al llarg de l’any 2005. L’octubre del 2010 fou inaugurada la seu definitiva en un edifici de vidre i acer de 10 plantes i 12.000 m2 de superfície total, integrat a l’antiga nau industrial de Can Tiana, al districte 22@ de Barcelona, a partir d’un projecte dels arquitectes Enric Batlle i Durany i Joan Roig.

La CMT desaparegué l’octubre del 2013 en entrar en vigor la nova política del govern del Partido Popular de centralitzar tots els organismes reguladors en un de sol, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.