comissió permanent

f
Dret

Aquella que emana de l’assemblea o òrgan deliberatiu màxim i té per missió alleugerir-ne les tasques.