Comissió Trilateral

Organisme (conegut també com a Trilateral ), creat el 1973, sota l’impuls del financer i polític nord-americà David Rockefeller, que agrupa unes 300 personalitats dels cercles financers, polítics i intel·lectuals dels EUA, d’Europa Occidental i del Japó.

Cadascuna d’aquestes àrees geogràfiques té un president, mentre que la seu i la direcció general són a Nova York. La Comissió Trilateral es proposa de sensibilitzar els governs i dirigents sobre la necessitat de mantenir unes societats obertes, trencar les barreres entre els països de l’est i els de l’oest i els països subdesenvolupats i redefinir el creixement mundial dins un marc d’economia de lliure empresa on els recursos i l’ecosistema es respectin. Organitza reunions periòdiques d’intercanvi d’idees i debat, patrocina estudis i edita el butlletí Trialogue ( A Bulletin of North American-European-Japanese Affairs ) . Els seus membres són directius de grans empreses multinacionals, d’associacions patronals, de bancs internacionals, líders de sindicats moderats, polítics de relleu i responsables de grans diaris i mitjans de difusió, tots amb una gran influència política i econòmica. Amb l’extensió gradual de l’organització, la inicial paritat de les tres regions fou modificada, i el 1980 s’imposaren límits al nombre de representants per a cadascuna (posteriorment revisats a mesura que hi ingressaven representants de nous estats). El 2004 el Grup Europeu tenia un límit de 150 membres, el japonès (que el 2000 esdevingué el Grup de l’Àsia del Pacífic, amb membres de la Xina Popular, Hong Kong i Taiwan), de 117, i el nord-americà, de 110.