Comitat Rossellonès d’Estudis i d’Animació

CREA (sigla)

Organisme successor del Front de Joventut Catalana , creat per lluitar contra la colonització del Rosselló.

El principal animador fou l’advocat Miquel Mayol, i el seu òrgan, La Falç (set números). A la fi del 1972 el succeí l' Esquerra Catalana dels Treballadors .