compilar

tr
Electrònica i informàtica

Transformar programes font en programes objecte.