complex
| complexa

adj
Lògica

Dit d’un terme que consta d’un mot principal i d’una explicació o determinació complementària (París, capital de França), d’una proposició, quan un dels termes és complex, i d’un sil·logisme, quan ho és un dels termes de la conclusió.