compondre

tr
Pintura

Ordenar, segons les lleis estètiques i els cànons de la proporcionalitat, tots els elements que formen una obra pictòrica, de manera que mantinguin un efecte d’equilibri, bellesa i gràcia, dins la idea inicial concebuda per l’artista mateix.