compost orgànic persistent

COP (sigla)

m
Ecologia

Compost químic contaminant amb base orgànica, de carboni, difícil de degradar i que s’acumula amb gran facilitat a l’organisme, generant efectes tòxics.

La major part d’aquests contaminants són d’origen industrial, d’aparició recent, i es transmeten fàcilment per l’aire i l’aigua. Els efectes tòxics poden incloure, entre d’altres, alteracions del sistema hormonal, efectes teratogènics o tumors, i afecten tant els humans com els animals. El programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) pretén establir un control sobre els 12 COP principals, entre fungicides i insecticides (HCB, endrina, mirex, toxafè, clordà, heptaclor, aldrín, dieldrín, DDT), substàncies químiques industrials (bifenil policlorats, hexaclorobenzè) i productes secundaris (dioxines i furans). Els acords de Dinamarca (1998) i d’Estocolm (2001) comprometen els països de la Unió Europea a eliminar l’ús i la síntesi de la majoria d’aquests compostos.