comtat de Carlet

Títol jurisdiccional concedit el 1604 a Jordi de Castellví i López de Mendoza, senyor de Carlet (Ribera Alta) i de Tous i Terrabona (Canal de Navarrés), pels seus serveis durant el setge de la Goleta i en la repressió de l’aixecament dels moriscs.

El títol ha passat als Armet.