comte de Lautréamont

Isidore Ducasse

(Montevideo, 4 d’abril de 1846 — París, 24 de novembre de 1870)

Nom amb què és conegut Isidore Ducasse, poeta francès.

Influït per Sade, Poe i altres autors de la mateixa línia, escriví Les chants de Maldoror (1869, edició incompleta; el primer cant fou publicat solt el 1868), poema en prosa (sis cants). Preparà un segon llibre, del qual aparegué el pròleg el 1870 (Poésies). La seva obra, manifestació d’una revolta agressiva contra tot, presenta un món al·lucinat, materialitzat sovint en imatges procedents de les ciències físiques i d’una gran càrrega onírica. Influí damunt el surrealisme i el dadaisme.