Comunitat Econòmica Europea

CEE (sigla)

Els signataris del tractat d’adhesió a la Comunitat Econòmica Europea

© Fototeca.cat

Organització internacional fundada el 1957 pel Tractat de Roma amb l’objectiu de crear un mercat únic entre els estats membres i integrada posteriorment dins la Unió Europea.