comunitat internacional

f
Dret internacional

Unió lliure dels estats, basada en la solidaritat i que tendeix a resoldre els conflictes d’interessos internacionals.

La insuficiència d’un estat per a assolir per si mateix els propis objectius ha desenvolupat el fenomen associatiu a través de la creació d’acords, tractats i organitzacions internacionals de composició i funcions variables. En un pla formal, la més alta expressió de comunitat internacional és l'Organització de les Nacions Unides.