conclusions

f
pl
Dret processal

Afirmacions numerades contingudes en l’escrit de qualificació.

En el procés civil, les conclusions tanquen el debat, resumint i analitzant les proves practicades. En el procediment penal, es donen tres tipus de conclusions: alternatives , que són les que hom ofereix com a subsidiàries d’unes altres en l’escrit de qualificació, definitives , que són les que, després de la modificació o la ratificació prèvies, sostenen les parts després del judici oral i que constitueixen la base de la sentència, i provisionals , que són les que precedeixen la pràctica de la prova en el judici oral.