condimentar

condimentar (es), to season (en)
tr

Posar condiment a una menja, amanir, seguint la majoria de les vegades una tradició culinària.