conducte deferent

m
Anatomia animal

Tub fibromuscular que uneix la cua de l’epidídim amb el conducte ejaculador.

Té una grossa túnica muscular que és la responsable del desplaçament dels espermatozoides per l’interior.