confraria de la Sang

Associació piadosa destinada a venerar la sang de Crist, erigida al segle XIV i reconeguda per Roma el 1341.

S’estengué ràpidament per tot l’Occident cristià, sobretot a les ciutats importants. Totes les confraries participen de les gràcies espirituals de l’arxiconfraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.

A Barcelona fou establerta el 1547 a la capella del Santíssim o de la Sang de l’església del Pi o de Santa Maria dels Reis, i tenia un local a la casa de la Sang de la plaça del Pi. El 1864 s’uní a la confraria la Germandat de Pau i Caritat per a auxiliar els condemnats a mort fins al moment de la seva execució.

A Perpinyà fou instituïda l’11 d’octubre de 1416 a l’església de Sant Jaume, i encara celebra cada any una popular processó el Divendres Sant (Processó de la Sanch) que, arran del tractat dels Pirineus, fou prohibida, tot i que se celebrà durant un segle extramurs de la ciutat. La processó fou revifada pel folklorista Josep Deloncle a partir del 1950.