congreny

m
Tecnologia

Cèrcol d’acer emprat per a reforçar les canonades.