Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya   

DIPLOCAT

Organisme creat el novembre del 2012, amb seu a Barcelona, participat per una vintena d’organitzacions públiques i privades.

Procedent del Patronat Catalunya-Món, fou constituït en règim de consorci publicoprivat. Té com a objectiu impulsar la imatge, la reputació i la difusió internacionals de Catalunya a través de la millora del coneixement de la realitat del país i els seus actius. Contribueix, segons els seus impulsors, a generar opinió pública a l’estranger a partir de la realitat catalana, facilitant l’establiment de vincles de confiança al món, tot prescindint d’intermediaris.

La internacionalització té dos vessants: l’econòmic, adreçat a millorar la posició en el mercat global, i el polític, consistent a difondre i informar sobre el procés pel qual els catalans han de decidir el seu futur polític com a comunitat de manera lliure, pacífica i democràtica. Amb aquests objectius (complementats per les delegacions catalanes de la Generalitat a l’exterior) organitza trobades, fòrums i conferències, activitats no sempre ben rebudes pels serveis diplomàtics espanyols. En les trobades, hi són convocats representants de totes les posicions polítiques.

El seu òrgan decisori màxim és el ple, presidit pel president de la Generalitat de Catalunya. A banda de les institucions catalanes (Generalitat, ajuntaments de les quatre capitals de província, diputacions i associacions d’administracions locals), hi participen les universitats, les escoles de negocis amb seu a Catalunya, associacions empresarials, cambres i patronals. Albert Royo en fou secretari general del febrer del 2013 a l’octubre del 2017. El DIPLOCAT, d’altra banda, actuava coordinadament amb la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, organisme adscrit a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, que tenia com a missió coordinar l’acció exterior del govern català. El novembre del 2016 creà un consell consultiu de 39 personalitats que durant quatre anys es dedicarien a projectar Catalunya en els àmbits institucional i diplomàtic, acadèmic i de recerca, empresarial i econòmic, cultural i social i esportiu.

L’octubre del 2017, arran de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola pel qual el govern espanyol intervenia la Generalitat de Catalunya, el DIPLOCAT fou dissolt i els seus càrrecs cessats. El febrer del 2018 el Tribunal Suprem n’avalà la supressió en desestimar el recurs presentat per l’Associació Catalana de Municipis i al març es clausurà, malgrat un nou recurs de l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, en aixecar-se l’aplicació de l’article 155 (juny), el nou executiu català al·legà irregularitats en el procés de liquidació i emprengué accions per al restabliment del DIPLOCAT. Fou restablert el 25 de juliol de 2018. Provisionalment en fou nomenada secretària Natàlia Mas, fins el 17 de desembre, que Laura Foraster ocupà el càrrec amb caràcter definitiu. Celebrà el primer acte de la nova etapa a l’abril del 2019. Al desembre del 2023 s’aprovà el canvi de nom a Catalunya Internacional.