consell de districte

m
Dret administratiu

Òrgan deliberatiu dels districtes (o arrondissements ), circumscripcions administratives en què són dividits els departaments francesos.

La institució fou creada el 1789 arran de la Revolució, amb caràcter electiu, format per dotze membres i assistit per un procurador síndic, amb la finalitat d’administrar el districte. Per una llei del Consolat, del 1800, les seves funcions foren reduïdes al repartiment d’imposts, i la designació dels seus membres fou confiada al prefecte (el caràcter electiu fou recuperat el 1802, però la importància d’aquests consells restà molt reduïda). Entre el 1811 i el 1814 foren establerts consells de districte a les sotsintendències (sotsprefectures des de la instauració del règim civil, el 1812) establertes al Principat de Catalunya per l’administració napoleònica.