Consell Insular d’Eivissa i Formentera

Consell insular de les illes d’Eivissa i Formentera, vigent fins el 2007.

Era integrat per 13 diputats (12 elegits per Eivissa i 1 per Formentera). Fou successivament presidit per Cosme Vidal i Juan (1979-87), d’Alianza Popular (des del 1999 Partido Popular); Antoni Marí i Calbet (1987-99), d’AP; Pilar Costa i Serra (1999-2003), del Pacte Progressista i Pere Palau i Torres (2003-07), del PP. Li corresponien tretze diputats, dotze per a Eivissa i un per a Formentera. Arran de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de 2007 se segregà en el Consell Insular d’Eivissa i el Consell Insular de Formentera.