Consell Internacional d’Unions Científiques

"

Organització científica internacional no governamental, la finalitat de la qual és ‘‘fomentar l’activitat científica internacional per a millor benefici de la humanitat’’.

Fou creat el 1931 a partir de l’International Research Council. Entre les seves missions destaquen l’endegament de projectes de recerca internacionals, com és ara l’Any Geofísic Internacional (1957-58), la comunicació d’informacions científiques i l’establiment de normes de metodologia, nomenclatura i unitats. Les comissions elaboren programes multidisciplinaris que pertoquen a diverses de les unions científiques del Consell, com és l’estudi de l’Antàrtic, els treballs oceanogràfics, les recerques espacials o la problemàtica del medi ambient. El Consell té la seu a París.