Consell Nòrdic

Organisme consultiu interparlamentari instituït el 1952 a Copenhaguen amb la finalitat d’afavorir la cooperació econòmica i social entre Dinamarca, Islàndia, Noruega, Suècia i Finlàndia (que s’hi adherí el 1955).

Comprèn 87 membres elegits anualment pels parlaments dels estats respectius i es reuneix un cop l’any en sessió plenària. Les illes Fèroe (des del 1970) i Grenlàndia (des del 1984), i les illes Åland (des del 1970), tenen representació pròpia dins les delegacions de Dinamarca i de Finlàndia, respectivament.