constant de Von Karman

f
Meteorologia

Constant que intervé en la formulació matemàtica del perfil logarítmic de velocitats del vent.

A causa del fregament amb la superfície terrestre, la velocitat del vent a prop del terra disminueix notablement en apropar-nos a la superfície. Un dels models més emprats per a calcular la velocitat del vent a diverses altures per damunt del terra és un perfil logarítmic de velocitats. La constant de Von Karman intervé en la formulació matemàtica d’aquest perfil. Té un valor aproximat de 0,4. Fou formulada per Theodore von Karma.