constant reduïda de Planck

f
Física

Constant de Planck dividida per 2π.