contenidor

m
Tecnologia

Contenidors en un port

© Fototeca.cat-Corel

Recipient tancat, de forma paral·lelepipèdica i capacitats diverses, destinat al transport de mercaderies de tota mena, àdhuc sense embalar, des del domicili de l’expedidor fins al del destinatari.

Els contenidors són de mides normalitzades (20, 30 i 40 peus de longitud) i van equipats amb dispositius que permeten llur elevació i maneig per mitjà dels aparells de manutenció i llur transport sobre plataformes de camió o de vagó de ferrocarril, o bé dins les bodeges d’un vaixell. Hom pot considerar-los com a magatzems desplaçables integrats en els processos de producció corresponents..