contínua

f
Indústria tèxtil

Màquina per a filar o retòrcer de funcionament continu, a diferència de la selfactina , que és intermitent.

El tipus més corrent per a filar és la contínua d’anells , que transforma la metxa produïda per la metxera en un fil molt més fi amb la torsió suficient perquè les seves fibres no s’escorrin les unes sobre les altres. Els elements de la màquina són una fileta que sosté les bobines de metxa, un tren d’estiratge (usualment de gran estiratge), un guiafils o cua de porc, situat a l’eix del fus, un anell antibaló, el fus que fa girar la fusada i, al voltant d’aquesta, l’anell que guia el corredor. La metxa s’aprima considerablement en el tren d’estiratge, a la sortida del qual rep la torsió que li comuniquen el fus i el corredor, que giren a gran velocitat (fins a 15 000 v/min), i es converteix ja en un fil prim i resistent. Els anells van muntats al balancer, que amb el seu moviment vertical alternatiu distribueix l’enrotllament del fil. En les contínues d’aletes o d’aranyes , els anells i corredors són substituïts per aranyes que, muntades en el fus, volten a una velocitat constant, i el fil arrossega uns rodets que es retarden a causa de la fricció enrotllant el fil produït. En les contínues de retòrcer , que poden ésser d’anells o d’aranyes, el tren d’estiratge és substituït per un mecanisme de cilindres que lliura, sense estiratge, un o més caps de fil que s’enrotllen els uns sobre els altres rebent conjuntament un suplement de torsió. Les contínues de fantasia són contínues de retòrcer en les quals els caps de fil són desiguals i entren a velocitats diferents.