contraposició

f
Heràldica

contraposició heràldica : 1 contracomponat Bordura contracomponada; 2 contraescacat; 3 contrabanda; 4 contrafaixa; 5 contrapal; 6 contraxebró; 7 contrabandat; 8 contrabarrat; 9 contrafaixat; 10 contrapalat; 11 contraxebronat; 12 contraabraçat a sinistra; 13 contracalçat; 14 contracapat; 15 contraentat

© Fototeca.cat

En una representació heràldica, alteració d’alguna de les característiques d’una peça, escut o figura, respecte a les considerades com a simples o primitives, per tal de crear amb els elements resultants una determinada oposició.