convenció de Setembre

Acord signat a París el 15 de setembre de 1864 entre França i Itàlia, a fi de retirar de Roma les forces franceses d’ocupació que hi romanien des del 1849 ( Qüestió Romana ).

En canvi d’aquesta retirada, Itàlia s’avenia a respectar la integritat dels Estats Pontificis —amb la qual cosa renunciava a convertir Roma en la capital del regne— i transferia la capitalitat de Torí a Florència. Això causà un alçament dels torinesos, que no evità que Florència esdevingués la capital d’Itàlia (1865). L’acord fou criticat pel papa i pels republicans de Mazzini.