cop

coronell
m
Pesca

Part de la majoria dels arts d’encerclament i d’arrossegament i en general dels arts que no mallen peix, on resta concentrada la captura.

És constituït per xarxa de malla cega, de cànem o un altre material.