copilot

f
m
Transports

Pilot la missió del qual consisteix a assistir el primer pilot.